Mākslīgā intelekta iespēju pielietojums pedagogu darbā
Vieta: Tiešsaistē, Zoom platformā
Atbildīgais: O. Grundāne

Dalībnieki: skolotāji

Atgriezties