Ukrainas civiliedzīvotāji uzsākuši kultūrorientācijas kursus

18. septembrī ZRKAC tika uzsākti kultūrorientācijas kursi Ukrainas iedzīvotājiem, lai veicinātu  sadarbību un saliedētību starp Jelgavā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, kā arī nodrošinātu pasākumu pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējami tuvu viņu dzīvesvietai Jelgavā, kas sekmētu viņu iesaisti pilsētas dzīvē un veicinātu viņu piederību Latvijai.

Kultūrorientācijas kursi ir integrāciju sekmējoša programma, kas tiek īstenota projekta “Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā” ietvaros. Kursu mērķis ir sekmēt ukraiņu integrāciju mūsu sabiedrībā, vairot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un vērtībām, informēt par valsts pārvaldes un tiesiskuma aspektiem, latviešu valodas apguves iespējām un prasībām, sniegt informāciju par pieejamajiem izglītības, sociālajiem un veselības pakalpojumiem, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, vietējo sadzīvi un pilsētā organizētajām aktivitātēm, kā arī īstenot psiholoģisku atbalstu attiecību veidošanā ar līdzcilvēkiem, problēmsituāciju pārvarēšanā un mijiedarbes īstenošanā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Kursi sastāv no pieciem tematiskajiem blokiem:

  1. Latviešu valoda darbā un ikdienā (valsts valodas lietojuma regulējošās normas, prasības profesionālo pienākumu veikšanai, informācija par valsts valodas apguves iespējām, tostarp pašmācības resursu izmantošanu);
  2. Pirmie soļi uzņēmējdarbības uzsākšanā (informācija par uzņēmējdarbības formām, nodokļu maksāšanas veidiem, zināšanu un pieredzes izmantošanas iespējām);
  3. Komunikācija darba vidē un sabiedrībā (līderības un sadarbības prasmes, zināšanas par sociālo lomu daudzveidību, dzīves prasmēm, paņēmieni dažādu problēmsituāciju risināšanai, stresa un psiholoģiskā diskomforta samazināšanai);
  4. Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi (informācija par Latvijas izglītības sistēmu, pieejamajiem izglītības pakalpojumiem bērniem un pieaugušajiem, ārstniecības iestāžu piedāvājumu un sociālā atbalsta iespējām);
  5. Sabiedrība un sadzīve, līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs (informācija par iespēju iekļauties nevalstisko organizāciju darbā, brīvprātīgo kustībā Ukrainas atbalstam, vietējās kopienas sadzīves aktivitātēs, izpratne par vietējām tradīcijām un svētkiem).

Uzrunājot dalībniekus, viņi atzīst, ka no kursiem sagaida gan valodas apguves iespējas, gan izpratnes veidošanos par vietējās kopienas dzīvi. Inna, kas šeit dzīvo mēnesi, atklāj: “Es ļoti izjūtu vajadzību mācīties latviešu valodu, lai to varētu izmantot ikdienā.”

Ļena, kas Jelgavā dzīvo vienu gadu, atklāj, ka vēlas saprast latviešu valodu, kā arī viņu interesē uzzināt ko vairāk par latviešiem. Viņa stāsta: “Latvieši ir mierīga, nosvērta tauta – ļoti atšķirīga no ukraiņiem, tāpēc mani interesē noskaidrot kaut ko jaunu par to.”

Savukārt Jekaterina no Odesas, kura Jelgavā uzturas jau otro gadu, atzīst, ka ir apguvusi latviešu valodu A2 valodas prasmes līmenī, taču praktiski to izmantot izdodas reti: “Kad pasaku, ka esmu no Ukrainas, cilvēki pārsvarā uzreiz sāk komunicēt krievu valodā, tāpēc ir diezgan grūti praktizēt latviešu valodas lietošanu.” Tāpat Jekaterina atklāj,  ka sociālā ziņā viņai šeit neklājas viegli, jo latvieši ir diezgan noslēgta tauta un komunikācija veidojas grūtāk, attiecīgi saskarsme pārsvarā notiek tikai ar citiem ukraiņiem.  

Jāatzīst, ka visi klātesošie uzsvēra – Jelgavā ir mierīga, klusa un ļoti zaļa vide, kas izstaro mieru.

Kursu gaitā klātesošie tiksies ar katras minētās jomas speciālistu, gūstot iespēju uzdot interesējošus jautājumus un noskaidrot konkrētu, aktuālu problēmu risinājuma iespējas, tādējādi sekmējot savu iekļaušanos vietējās kopienas ekonomiskajās, sociālajās un kultūras aktivitātēs.

Pasākums tiek īstenots projekta “Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā” (līguma Nr. 2023.LV/UKR_KO/14) ietvaros, ko īsteno Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sabiedriskais centrs”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Galerija

Kultūrorientācijas kursi 18.09.2023.
Atgriezties