Izglītības kvalitātes vadība

Vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre

Dalībnieki: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

Atgriezties