Supervīzija sociālajiem pedagogiem

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes iela 22
Atbildīgais: L. Vilcāne

Dalībnieki: izglītības iestāžu sociālie pedagogi

Atgriezties