Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: I. Bandeniece, I. Liepa-Nagle

Dalībnieki: programmas dalībnieki (5.,6.,7.klašu skolēni)

Atgriezties