Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes iela 22
Atbildīgais: L. Vilcāne, I. Bīskapa

Dalībnieki: izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

Atgriezties