Izglītības kvalitātes vadība

Vieta: Jelgavas 5. vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre

Dalībnieki: Jelgavas 5.vidusskolas vadības komanda

Atgriezties