Metodiskā darba sistēma

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: V. Ieleja

Dalībnieki: mācību jomu koordinatori, skolas atbildīgais par metodisko darbu

Atgriezties