Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves – 2023"

Jelgavā 2023. gada 9. septembrī tehnikas un inovāciju festivāla “Mehatrons” ietvaros norisinājās Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursa “Zinātne uz skatuves – 2023” 2. kārta.

Konkursa mērķis: apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri ievieš inovatīvas mācību metodes dabaszinātņu mācīšanā skolā, rosinot skolēnu interesi par dabas zinātnēm, zinātni un pētniecību.

Nacionālā konkursa uzvarētāji (1.–3. vietas ieguvēji) iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā Eiropā. Šī gada konkursa uzvarētāji pārstāvēs Latviju 2024. gada augustā Turku, Somijā.

Konkurss skolotājiem tika izsludināts 2023. gada februārī, aicinot Latvijas dabaszinātņu, matemātikas un IT jomas skolotājus iesniegt savas inovatīvās mācību metodes vai projektus 7 konkursa tēmās:

1. Zinātne vismazākajiem – zinātnes mācīšana un projekti pirmsskolas un sākumskolas skolēniem;

2. Ilgtspējīgas attīstības mērķi  izglītībā – metodes un projekti, kas atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

3. Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos – programmēšanas, IKT, lielo datu, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, tīkla drošības u. c. jautājumu apguve;

4. Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē – projekti, kas parāda mācību metožu daudzveidību un to izmantošanu talantīgo skolēnu vajadzībām, iekļaujošajai izglītībai, jaunāko un vecāko klašu skolēnu sadarbībai u.t.t.;

5. STEAM – projekti, kas apvieno zinātnes aspektu mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi;

6. Zemu izmaksu eksperimenti dabaszinātņu mācīšanā – projekti, kurus var īstenot bez papildu izmaksām;

7. STEM topošajiem skolotājiem – projekti, kurus izstrādājuši studenti – topošie pedagogi.

Konkursam tika pieteiktas 12 idejas, kuras izstrādājuši 20 skolotāji no Jelgavas, Rīgas, Liepājas, Skrundas, Tukuma un Daugavpils izglītības iestādēm. Konkursa 2. kārtā skolotāji tika aicināti demonstrēt un prezentēt savas inovatīvās idejas gan festivāla apmeklētājiem, gan žūrijai.

Konkursa dalībnieki:

 1. Natalija Stocka, Josifs Spirts – Jelgavas 5. vidusskola;
 2. Josifs Spirts, Vadims Mamedovs – Jelgavas 5. vidusskola;
 3. Ksenija Balode, Jeļena Lazareva – Jelgavas 5. vidusskola
 4. Antra Salna, Ginta Tarvida – Jelgavas Centra pamatskola;
 5. Aleksandrs Smirnovs – Jelgavas 4. vidusskola;
 6. Elīna Sproģe – Jelgavas 4. vidusskola;
 7. Inese Juzovska, Jeļena Grīsle – SIA “Mītavas Elektra” PPII “Ābelīte;
 8. Anna Beāte Būmane, Tomass Tumpelis – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukuma Digitālais inovāciju centrs;
 9. Indra Būmane – Tukuma E. Birznieka Upīša 1. pamatskola;
 10. Inese Pickaine, Iveta Labunska – Liepājas Oskara Kalpaka 15. vidusskola, Skrundas vidusskola;
 11. Regīna Urbanoviča, Svetlana Rudjko – Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola;
 12. Ņikita Mullers, Irina Striževska – Rīgas 21. vidusskola.

Nacionālā konkursa uzvarētāji, kuri ir izcīnījuši tiesības pārstāvēt valsti Eiropas “Zinātne uz skatuves” festivālā 2024. gada augustā Turku, Somijā:

1. vieta – Anna Beāte Būmane, Tomass Tumpelis (Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukuma Digitālais inovāciju centrs);

2. vieta  Indra Būmane (Tukuma E. Birznieka Upīša 1. pamatskola);

3. vieta  Natalija Stocka, Josifs Spirts (Jelgavas 5. vidusskola).

Novēlam konkursa uzvarētājiem veiksmīgu līdzdalību Eiropas festivālā un daudz radošu ideju ikdienas mācību darbā!

 

Galerija

Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves- 2023"
Atgriezties