Pedagogi apgūst mācību procesam noderīgas improvizācijas metodes

22. augustā Jelgavas pedagogi piedalījās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) organizētajos kursos “Improvizācija: metodes skolēnu izaugsmei un skolotāju spēkam”, apgūstot praktiskus veidus, kā improvizācijas metodes un rīkus veiksmīgi iespējams izmantot pedagoģiskajā procesā.

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas pedagogi tika aicināti smelties idejas, kā mācību procesu var papildināt ar improvizācijas teātra metodēm. Kursus vadīja improvizācijas teātra aktrise, sertificēta supervizore, līderības, sadarbības komunikācijas un profesionālās izaugsmes trenere Aija Iesalniece, kura šobrīd ir vienīgā profesionālā pielietojamās improvizācijas trenere Baltijā. Viņa dalījās ar praktiskiem ieteikumiem, kā dažāda veida uzdevumi var kalpot kā palīginstruments daudzveidīgu situāciju, tostarp problēmjautājumu, risināšanā.

Klātesošie tika iepazīstināti ar četru soļu metodi, kas palīdz pieņemt savas un citu cilvēku emocijas, lai turpinātu virzību uz konkrētu mērķi. Tika runāts par bērna emociju vadību, to īstenošanu ar interaktīvu uzdevumu palīdzību, ko pedagogi paši varēja izspēlēt improvizētā veidā. Aija Iesalniece īpaši uzsvēra nepieciešamību “svinēt savas pieļautās kļūdas”, tādējādi radot psiholoģiski drošu vidi, lai skolēns spētu pārvarēt bailes, drosmīgi spertu jaunus soļus un nebaidītos no nosodījuma neizdošanās gadījumā.

Vienlaikus pedagogi tika iepazīstināti ar improvizācijas teātrī izmantotām vārdu konstrukcijām, kas kavē vai tieši pretēji – veicina komunikācijas attīstību un ir efektīvas saskarsmes veidošanā ar skolēniem un citiem līdzcilvēkiem. Aija Iesalniece akcentēja: “Improvizācijas metožu mērķis ir sekmēt to, lai skolēns mācību procesā justos labi. Skolēnus stundu laikā var aicināt jebkuru informāciju pastāstīt ar dažādām emocijām, tādējādi nonākot pie sapratnes, ka skolēns pats var apzināti izvēlēties, kādu emociju viņš konkrētajā mirklī grib piedzīvot.” Tāpat bija iespēja noskaidrot, kā improvizācijas metodes var palīdzēt risināt jautājumus, kas saistīti ar skolēnu pašmotivāciju, pašizziņas procesiem, klases kolektīva saliedēšanu, spēju pielāgoties negaidītām situācijām un klusuma ievērošanu mācību stundu laikā. 

Kopumā kursu norises laikā klātesošie iepazina daudzveidīgas idejas un rīkus, kas aizraujošā veidā var papildināt mācību procesu un sekmēt gan skolēnu izaugsmi, gan pedagogu darbu.

 

Atgriezties