Jelgavas pilsētas publiskās runas konkurss angļu valodā 10. - 12. kl. skolēniem
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2012. gada 13. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Jelgavas pilsētas publiskās runas konkurss angļu valodā 10. - 12. kl. skolēniem „East or West My Home Country Is the Best’’, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai.

Konkursa mērķis ir kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas; novērtēt skolēnu publiskās runas iemaņas.

Konkursā piedalījās Jelgavas pilsētas vidusskolēni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas un Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas.

Skolēni runāja par Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām, dzimto valodu un kultūras vērtībām. Akcentēja ģimenes nozīmi, bez kuras viņi savu dzīvi nespētu pat iedomāties. Skolēni runāja arī par savu vietu globālajā pasaulē, par to, ka viņi ir ne tikai Latvijas Republikas, bet arī ES pilsoņi.

Skolēnu uzstāšanās tika vērtēta pēc vienotiem kritērijiem. Katram skolēnam vajadzēja atbildēt uz žūrijas jautājumiem.

Atgriezties