Jaunieši apguvuši līderības prasmes

31. maijā noslēdzās līderības meistarklašu cikls “Jaunie līderi” 80 mācību stundu apjomā, ko organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC). No iepriekšējā gada septembra līdz šī gada maijam jaunieši mācījās astoņās meistarklasēs: komunikācijas, pašizziņas, radošuma, mērķu, tehnoloģiju, vērtību, drosmes un sadarbības. Tajās dalībnieki iemācījās formulēt mērķus un izvirzīt uzdevumus to sasniegšanai, vērtēja savu pieredze un analizēja kā tas ietekme viņu rīcību dažādās situācijās, apguva dažādu interaktīvu rīkus kā Canva, Piktochart un citus, lai trenētos gan moderna CV izveidē, prezentēšanai un citu materiālu – plakātu, video sagatavošanai.

Savukārt drosmes meistarklasē jaunieši stājās pretī savām bailēm un izaicināja sevi. Programmas cikla noslēgumā, kad bija apgūtas un attīstās tādas prasmes kā problēmu risināšana, kritiskā domāšana un situācijas izvērtēšana, lai neapjuktu neparedzētās situācijās, tika trenētas sadarbības prasmes, kas ir vitāli svarīgas mūsdienās, kad jāspēj elastīgi pielāgoties mainīgajos apstākļos.

ZRKAC interešu izglītības programmas “Jaunie līderi” pasniedzēja Līga Damberga ir gandarīta par jauniešu paveikto: “Esmu lepna par jauniešiem, kas grib sevi izzināt, vēlas attīstīt prasmes un pilnveidoties kā personības. Šo mēnešu laikā jaunieši mācījās labāk iepazīt sevi, izmantot savas stiprās puses un pilnveidoties, lai attīstu dzīves prasmes, kas veicina patstāvību un spēju uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi.”

 

Galerija

Jaunie līderi 2023
Atgriezties