Noslēdzies STEM junioriem 2022./2023. mācību gads

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) no septembra līdz maijam kopumā darbojās četras STEM junioriem grupas. 1. – 3 klašu skolēni apguva robotiku, dabaszinību eksperimetnus, matemātiku un integrētās nodarbības, kurās izmantojot “Stop Motion” programmu varēja iemūžināt robotu tapšanas soļus . Šajās nodarbībās mācību gada laikā tika apgūtas gan programmēšanas pamatprincipu prasmes un kodu veidošanu, lai uzbūvētu robotu un tas spētu veikt dažādas vēlamās darbības, piemēram, pārvietotu priekšmetus, tam būtu iespējams palielinātu esošo jaudu. Pēc pamatu apguves, mācību gada otrajā pusē bērni varēja arī konstruēt robotu pēc brīvi izvēlētas tēmas.

Aizraujošajās matemātikas nodarbībās skolēni iepazina skaitļu un sudoku mīklas, tika galā ar telpiskās iztēles un atjautības uzdevumiem, kā arī meklēja likumsakarības skaitļu virknēs. Neparastajā dabaszinību modulī STEM programmas dalībnieki eksperimentēja ar raugu, izprata rotācijas pamatprincipus, pētīja šķīdumu blīvuma rādītājus, kā arī iepazina Miniphanomenta eksperimentus, gatavoja zobu pastu un želejziepes. Izgudrotāju darbnīcās dalībniekiem bija jāpierādā gadā iegūtās prasmes un no dotajiem materiāliem bez instrukcijas bija jāizgatavo teleskops, ķerra, ūdens attīrīšanas iekārta, kā arī auto, kas pārvietojas ar gaisa palīdzību.

STEM junioriem ir Jelgavas valstspilsētas mērķprogramma 1. – 4. klašu skolēniem, kura jau trešo gadu tiek īstenota ZRKAC. Nākamajā septembrī atkal tiks uzņemti 1. klases skolēni, līdz ar to bērni mācīsies STEM prasmes jau četru klašu grupās. Mērķprogrammas ietvaros skolēni attīsta pētnieciskās prasmes, problēmu risināšanas prasmes, secina un prezentē iegūtos rezultātus, izzinot dabaszinību, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nodarbības radošā un izglītojošā vidē.

 

Galerija

Noslēdzies STEM junioriem 2022./2023. mācību gads
Atgriezties