Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5. konference. Rezultāti.
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2014. gada 27. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk nekā 300 dalībnieki - skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

170 skolēni no 41 skolas Zemgales reģionā aizstāvēja 141 zinātniski pētnieciskos darbus 21 sekcijā.

Konferenci atklāja ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska un klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa un ZRKAC galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane.

Šogad dabaszinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēti 69 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Plašāk pārstāvētās bija bioloģijas sekcija - 13 darbi, vides zinātnes sekcija – 13 darbi un veselības sekcija - 9 darbi.

Humanitāro zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 45 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt pedagoģijas sekcijā - 10 darbi un psiholoģijas sekcijā - 8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 27 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta ekonomikas sekcija ar 13 darbiem, vēstures sekcija ar 13 darbiem un socioloģijas sekcija ar 8 darbiem.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 76 LLU eksperti, kopā veidojot 21 ekspertu komisiju. Darbu izvērtēšanas rezultātā žūrijas komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 38. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2014. gada 25. līdz 27. aprīlim, izvirzīja 87 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. No Jelgavas skolām valsts mēroga konkursam izvirzīti 32 skolēnu darbi.

Galerija

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5. konference
Atgriezties