Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

Mācības notiek, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarba riskam pakļauto personu apmācību iespējas (mūžizglītība) ar kuponu metodi ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros.

Dalība kursos ir bezmaksas (100% projekta finansējums).

Sīkāka informācija šeit:  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

 

Vairāk informācijas: t. 63012159 vai e-pastā: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv 

 

Atgriezties