Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss noslēdzies

Zemgales reģiona attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) organizēja Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursu konkurss 1. – 12. klases skolēni un arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Līdz 24. martam konkursam bija jāiesūta video priekšnesumi. Šogad tika saņemts 31 dalībnieku pieteikumus no Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas 5. vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas.

Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām.

Apskatot, izvēlētos dzejas un prozas autorus, tad vairāki konkursanti bija izvēlējušies Imanta Ziedoņa darbus. Video priekšnesumos bija dzirdami arī Raiņa, Viļa Plūdoņa, Maijas Laukmanes, Gundegas Repšes, Aspazijas, Evijas Gulbes, Kārļa Vērdiņa, Māras Zālītes, Ojāra Vācieša, Annas Sakses u.c. latviešu autoru dzeja un proza. No ārzemju literatūras pārstāvēti bija tādi autori kā: Uve Klings un Mihails Samarskis.

Konkurss notika divās kārtās un līdz 2023.gada 3.aprīlim ZRKAC izveidotā komisija izvirzīja dalībniekus, kas bija saņēmuši augstākās pakāpes diplomus, uz otro kārtu. Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu dalībniekiem tika piešķirti augstākās pakāpes diplomi un I pakāpes diplomi. Uz Skolēnu skatuves runas video priekšnesumu konkursa otro kārtu primāri tika izvirzīti skolēni, kuri saņēma augstākās pakāpes diplomus, lielāko punktu skaitu.

1. klases grupā – Amēlija Laima Blūma (Jelgavas 4. vidusskola, 1. klase) 2. – 3. klašu grupā – Laura Jonkus (Jelgavas 4. vidusskola, 2. klase) Sintija Strupka (Jelgavas Centra pamatskola, 3. klase) un Adrians Fedorjaks (Jelgavas 4. vidusskola, 3. klase), 4. – 6. klašu grupā – Annija Martinenko (Centra pamatskola, 4. klase) un Demija Kristiāna Gustiņa (Centra pamatskola, 6. klase), 7. – 9. klašu grupā Diāna Druzjaka (Jelgavas 4.vidusskola 7. klase) 10. – 12. klašu grupā – Līva Estere Zondaka (Jelgavas 4. vidusskola, 11. klase) un Danute Elīze Briģe (Jelgavas 4. vidusskola, 12. klase), profesionālās izglītības iestāžu grupā augstākās pakāpes diplomus ieguva trīs Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi: Anna Kalniņa (1.kurss), Jeļena Jasjuļaņeca (1.kurss) un Renārs Beķeris (2.kurss).

Priekšnesumi tika vērtēti pēc šādiem skatuves runas vērtēšanas kritērijiem: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Otrajai kārtai iesūtītos video priekšnesumus līdz 2023.gada 30.aprīlim vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija. Otrās kārtas konkursa rezultātā augstākās pakāpes diplomus ieguva:

Jelgavas 4. vidusskolas 3. klases skolēnieks Adrians Fedorjaks, Jelgavas Centra pamatskolas 7. klases skolniece Diāna Druzjaka, Jelgavas 4.vidusskolas skolnieces – Līva Estere Zondaka (11. klase) un Danute Elīze Briģe (12. klase), kā arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas 2.kursa audzēknis Renārs Beķeris.

Pasākuma mērķis bija bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Ar Konkursa palīdzību tiek attīsta bērnu un jauniešu skatuves runas kultūra, aktiermeistarības prasmes, sekmēta interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

Atgriezties