Darba aizsardzība – darba vides risku novērtēšana

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par darba vides riska novērtēšanas procesu.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par darba vides riska novērtēšanas procesu. Attīstītas prasmes darba vides riska novērtēšanas metodikas piemērošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.:  63012155
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties