Microsoft IT akadēmija

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: V. Cielava

Mērķauditorija: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases izglītojamie

Atgriezties