Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa

Vieta: Jelgavas Kultūras nams
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Mērķauditorija: skolēni, vecāki un pedagogi (ieeja ar ielūgumiem)

Atgriezties