Noslēgusies publiskās runas konkursa 2. kārta

2014. gada 12. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Publiskās runas konkursa “Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām.” (Rabindranats Tagore) 2. kārta.

Konkursa mērķis: rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par daudzvalodības aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā; kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu un svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas; novērtēt skolēnu publiskās runas iemaņas.

Konkursā ar individuālu priekšnesumu varēja piedalīties vispārizglītojošo skolu 8. -12. klašu skolēni un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Skolēni uzstājās ar paša veidotu runu, kura atbilda konkursa tēmai: “Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām.” (Rabindranats Tagore)

Jelgavas pilsētas publiskās runas konkursā, pēc atlases kārtas Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs, piedalījās 18 dalībnieki, kas uzstājās latviešu, krievu un angļu valodā. Skolēnu runa visās valodās tika vērtēta pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem.

Dalībnieki tika vērtēti 2 grupās: 1. grupa – 8. – 9. klase, 2. grupa – 10. – 12. klase.

Publiskās runas konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: Agita Ozoliņa -Jelgavas pilsētas angļu valodas MA vadītāja,Elita Indriksone – Jelgavas pilsētas  latviešu valodas un literatūras MA vadītāja,  Raisa Andžāne  – Jelgavas pilsētas krievu valodas un literatūras MA vadītāja, Ludmila Pāne – Jelgavas pilsētas vācu valodas MA vadītāja un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra angļu valodas pasniedzēja Linda Ernstsone.

Skolēni stāstīja par kultūras vērtību nozīmi un vietu viņu dzīvē, par verbālo un neverbālo saskarsmi dažādu tautu kultūrās, par iecietības un tolerances nepieciešamību šajā trauksmainajā laikā.

2014. gada 12. aprīlī Rīgā notiks valsts publiskās runas konkursa 3. kāta, kuru organizē Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LVASA).

Jelgavas pilsētu valsts publiskās runas konkursā Rīgā pārstāvēs visi pirmo vietu ieguvēji:

8.-9. kl. grupā 1. vietu (krievu val.) ieguva Jelgavas 6. vidusskolas 9. klases skolniece Elīna Kopteļeva (skolotāja M. Beitāne), 1. vietu (angļu val.) ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9. klases skolniece Katrīna Sproģe (skolotāja L. Kalniņa).

10.-12.kl. grupā – 1. vietu (latviešu val.) ieguva Jelgavas 6. vidusskolas 10 .klases skolnieks Vitālijs Vorobjovs (skolotāja S. Jāne), 1. vietu (krievu val.) ieguva Jelgavas 6. vidusskolas 12 .klases skolniece Jūlija Žarkova (skolotāja G. Dorofejeva) un 1. vietu (angļu val.) ieguva Jelgavas 6. vidusskolas 10. klases skolnieks Sergejs Ivanovs (skolotāja A. Jēgere).

Atgriezties