Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darba sanāksme

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: S.Joma, I.Dakne, A.Rasiņa

Mērķauditorija: Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki izglītības jomā/metodiķi

Atgriezties