Biznesa komunikācija angļu valodā, prezentācijas prasmes un projektu valoda (individuālās nodarbības)
Vieta: tiešsaistē
Atgriezties