Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office"
Vieta: Svētes iela 33

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros

Atgriezties