Projekts „MINIPHÄNOMENTA” jeb 52 eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem Ozolnieku vidusskolā

Šīs vasaras nogalē Jelgavas Dome, Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)sadarbībā ar Flensburgas Universitāti un „Nordmetall” fondu (Vācija) piedāvāja piedalīties projektā „MINIPHÄNOMENTA”, kas paredzēts bērnu radošās un tehniskās domāšanas attīstībai. Apmācībā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas skolotājas Guna Stūrmane un Everita Borisova, kas palīdzēja šo projektu īstenot mūsu skolā.

Un tā no 9.oktobra līdz 9.novembrim Ozolnieku vidusskolā viesojās projekta „MINIPHÄNOMENTA” ceļojošā izstāde, kurā skolēni praktiski varēja darboties „eksperimentu stacijās” un gūt pieredzi, izmēģinot un novērojot dažādas dabas un tehnikas parādības un norises. Projekta ietvaros skolēni veica eksperimentus starpbrīžos, bet skolotāji iespēju robežās varēja tos izmantot arī mācību stundās.

„Eksperimentu stacijas” tika izvietotas sākumskolas klašu gaitenī, kā arī fizikas kabinetā un gaitenī pretī bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabinetiem, arī apmeklētāji bija gan mazie, gan lielie skolēni.

Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra Stepanova:
„Esmu gandarīta, ka arī Ozolnieku vidusskola iesaistījās projektā „MINIPHÄNOMENTA”, jo tiek attīstītas skolēnu spējas, un skolēniem ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku starpbrīžos un pēc stundām.”

1.a un 1.b klases skolēni:
„Starpbrīžos bija interesanti! Varējām visu paši izmēģināt un paspēlēties. Mums vislabāk patika „Mūzika caurulēs” un „Lodīšu rallijs”.”

2.a un 2.b klases skolēni:
„Kad mūsu skolā bija „eksperimenti”, mēs katru dienu kaut ko izmēģinājām. Gājām arī uz fizikas kabinetu, jo tur bija ar elektrību darbināmi eksperimenti. Neparasti likās „Melnā gaisma” un „Ielūkoties bezgalībā”.”

Sākumskolas skolotājas Vineta Zīverte un Dina Medjanova:
„Bērni ar prieku darbojās „eksperimentu stacijās”. Viņi paši visu izmēģināja, parādīja viens otram, uzdeva cits citam jautājumus un kopā meklēja atbildes, nevis saņēma gatavas atbildes no skolotājiem. Tāpēc var teikt, ka projekts veicināja skolēnu patstāvīgās pētnieciskās prasmes. „

Fizikas un matemātikas skolotāja Inna Galviņa:
„Projekts ir nozīmīgs, jo veicina skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm. Eksperimentus var izmantot arī mācību stundās. Iegūtās prasmes vēlāk varētu noderēt vecākajās klasēs, apgūstot matemātiku, fiziku, ķīmiju.”

Šobrīd „MINIPHÄNOMENTA” ceļojošā izstāde ir devusies prom, un skolā jūtams, ka gaiteņi ir kļuvuši tukšāki. Skolēni vaicā, vai izstāde atgriezīsies. Par nožēlu jāatzīst, ka nē.

Lai iepriecinātu mūsu bērnus, projektā ir iesaistījušies aktīvi, darbīgi un entuziasma pilni vecāki un vecvecāki, kas paši saviem spēkiem kopā ar bērniem vai mazbērniem ir nolēmuši izgatavot „eksperimentu stacijas.”

Pirmajā tikšanās reizē, kas notika 8.oktobrī, atsaucās 11 pieaugušie un 8 bērni. Aicinām iesaistīties arī vēl citus interesentus! Nākošā tikšanās reize- 29. novembrī plkst.19.00 skolas mazajā zālē.

Rakstu sagatavoja: Atbildīgā par projektu „MINIPHÄNOMENTA” Ozolnieku vidusskolā: Everita Borisova

Galerija

Projekts „MINIPHÄNOMENTA” jeb 52 eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem Ozolnieku vidusskolā
Atgriezties