Skolēni no Jelgavas un Šauļiem pārbauda zināšanas angļu valodā

19. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolu astotās klases skolēniem. Olimpiādē piedalījās 10 skolēni no Jelgavas pilsētas skolām un 10 skolēni no Šauļu pilsētas skolām. Pirmajā daļā skolēni pārbaudīja savas prasmes, rakstiski pildot uzdevumus, kas atbilst B1 (vidējam līmenim) un B2 (nedaudz augstākam par vidējo). Viņiem bija gan jāraksta, jāklausās un jāapliecina savas zināšanas arī valodas lietojumā kopumā.

Otrajā daļā – runāšanas daļā, skolēniem bija iespēja izklāstīt savas domas par dažādiem aktuāliem jautājumiem – piemēram, par mūsdienu tehnoloģijām, ceļošanu, personību un to veidojošajām īpašībām, ēdienu, modi un apģērbu, dzīvniekiem u.c.

Tā kā olimpiādes mērķis ir ne tikai sniegt iespēju talantīgiem jauniešiem no abām pilsētām pārbaudīt savas angļu valodas prasmes, bet arī sekmēt draudzīgu attiecību veidošanos starp skolēniem, Jelgavas Valsts ģimnāzijas jaunietes iesaistīja dalībniekus dažādās izklaidējoši interaktīvās aktivitātēs, lai astoklasnieki iepazītu viens otru un izmantotu valodas prasmes arī savstrarpējai saziņai. Arī abu pilsētu angļu valodas skolotājiem tā bija iespēja dalīties pieredzē un apmainīties ar profesionālajiem knifiņiem, kā arī kaut nedaudz, apskatīt Jelgavas ievērojmākās un skaistākās vietas.

Ance Buša no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stāstīja, ka uzdevumi neesot bijuši ne īpaši sarežīgti, ne arī pārlieku viegli. Vairāk nervozēt viņai likusi mutiskā daļa, lai gan temats neesot bijis sarežģīts, bet satraukums darījis savu. Kopumā ņemot, skolniece uzskata, ka savas zināšanas izdevies parādīt gana labi. Viņai paticis kā viss organizēts, arī pārējie dalībnieki esot draudzīgi. Tam, ka uzdevumi bijuši gana optimāli piekrīt arī Šauļu pilsētas skolēns Matas Minkevičius: “Vispār interesanti, kā nu kurš uzdevumus, cits vieglāks, cits ne tik ļoti. Ar klausīšanos reizēm tā līdz galam nevar saprast. Lasīšas uzdevumos arī nevar ko saprast, bet ir klikšķis un tu saproti, kas un kā.” Jaunietim arī paticis, ka neformālā gaisotnē var komunicēt ar pārējiem dalībniekiem.

Izvērtējot rezultātus. 1. vietu olimpiādē ieguva skolniece no Šauļiem – Mante Mannal Yacoub, otro vietu dalīja jelgavniece Ance Buša un Lietuvas skolniece Aiste Damulevičiūte, savukārt 3. vietā ierindojās lietuviete Ugne Gedmontaite

Šāda olimpiāde starp abām sadraudzības pilsētām tiek organizēta jau no 2016. gada, katru gadu mainot norisi vietu – attiecīgi Šauļi vai Jelgava. 2024.gadā Jelgavas pilsētas skolēni dosies uz olimpiādi Šauļos. Visi olimpiādes dalībnieki saņēma Atzinības rakstus un Jelgavas pilsētas pašvaldības un ZRKAC balvas.

 

Galerija

Jelgavas valstspilsētas un Šauļu pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klases klases izglītojamajiem
Atgriezties