Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Aktualitātes jomā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Romanovska

Dalībnieki: 7. – 12. klašu pedagogi

Atgriezties