Pēctecīga pārēja no pirmsskolu uz sākumskolu - valodas konteksts

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: A. Rasiņa

Dalībnieki: pirmsskolas vadītāju vietnieki izglītības jomā

Atgriezties