Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Aktualitātes jomā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Romanovska

Dalībnieki: 1.– 6. klašu sociālo zinību pedagogi

Atgriezties