9. - 11. klašu skolēnu pieteikšanās vasaras nodarbinātībai

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: 9. - 11. klašu skolēni

Līdz 17.04.

Atgriezties