Bezmaksas datorzinību programmu apguve strādājošajiem un pašnodarbinātajiem

Piedāvājam bezmaksas datorzinību apguves iespējas strādājošajiem un pašnodarbinātām personām (bez vecuma ierobežojuma)! Mācības notiek, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) bezdarba riskam pakļauto personu apmācību iespējas (mūžizglītība) ar kuponu metodi ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros.

Iespējams apgūt šādas mācību programmas:

08.05. – 22.06.

Klātienē, pirmdienās, trešdienās plkst. 17.30 - 20.45

3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

02.05. – 22.06.

Attālināti, otrdienās, piektdienās plkst. 13.00 - 16.15

10_16_M_Digitālā mārketinga rezultātu mērīšana un analīze

25.04. – 15.06.

Attālināti, otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.30 - 20.45

12_2_M_Facebook un Instagram rīki uzņēmuma mārketinga attīstīšanai

02.05. – 22.06.

Attālināti, otrdienās, ceturtdienās, plkst.17.30 - 20.45

13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress

02.05. – 22.06.

Klātienē, otrdienās, ceturtdienās

plkst. 17.30 - 20.45

15_8_M_Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai

03.05. – 21.06.

Attālināti, trešdienās no plkst. 17.30 - 20.45 un sestdienās no 10,00 - 13.15

17_4_M_Elektroniskais paraksts un citi e-pakalpojumi

09.05. – 27.06.

Klātienē, otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.30 - 20.45

18_32_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva, Piktochart.com, Infogram.com

02.05. – 22.03.

Klātienē, otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.30 - 20.45

20_17_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība programmā "Zalktis"

24.04. – 14.06.

Attālināti, pirmdienās, trešdienās plkst. 17.30 - 20.45

21_2_M_Digitālie rīki interaktīvas prezentācijas izveidei

24.04. – 05.07.

Klātienē, pirmdien, trešdien, ceturtdien plkst. 17.30 - 20.45

22_14_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office

Pieteikties šeit

 

Informācija, zvanot uz tālruņiem: 63082101, 63012159, 63012158, 26602618, vai rakstot uz talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv.

 

Atgriezties