E-prasmju diena pulcē Jelgavas un Zemgales pedagogus

2014. gada 19. martā 180 skolotāji no Jelgavas un citām Zemgales reģiona pašvaldībām tikās informatīvā un izglītojošā pasākumā „E-prasmju diena pedagogiem”, kas norisinājās Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Pasākuma dalībnieki piedalījās radošajās darbnīcās, kurās iepazina dažādas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas izglītības procesa uzlabošanai.

Ar lekciju „Vai izglītība pārdzīvo cunami?” pasākumu atklāja lektore Sintija Buhanovska. Pēc lekcijas pedagogi sadalījās grupās un devās uz astoņām radošajām darbnīcām, kurās uzzināja vairāk par interaktīvajiem mācību materiāliem un to izmantošanu stundās, par e-grāmatām, tiešsaistes servisiem skolotāja darbam, vizuālo komunikāciju prezentācijās, letonika.lv un Microsoft Office 2013. Katram pasākuma dalībniekam bija iespēja apmeklēt divas radošās darbnīcas.

Radošās darbnīcas vadīja speciālisti no apgāda Zvaigzne ABC, Uzņēmuma Baltijas Biroju Tehnoloģijas, www.letonika.lv, Auces vidusskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un ZRKAC.

Pasākuma noslēgumā notika Jelgavas pilsētas skolu pedagogu sacensības, kurās piedalījās komandas no 11 skolām. Katrai komandai bija jāizpilda 2 uzdevumi. Pirmais uzdevums bija letonika.lv Zinību spēle, kurā pedagogi, izmantojot letonika.lv datu bāzi, meklēja atbildes uz jautājumiem par dažādām tēmām. Otrajā uzdevumā pedagogu komandām 30 minūšu laikā bija jāizveido saistoša PowerPoint prezentācija par tēmu „Dzīvo tas, kurš rada”. Labākās komandas tiks apbalvotas Pedagogu radošo darbu dienā, kas 11. aprīlī notiks ZRKAC.

Galerija

E-prasmju diena pedagogiem 2014
Atgriezties