Seminārs ar Skola 2030 ekspertiem "Svētki pirmsskolas izglītības iestādē"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi, vadītāju vietnieki

Atgriezties