17. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

2014. gada 7. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika 17. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencē tika pieteikts 71 darbs 20 zinātņu sekcijās. No Jelgavas Valsts ģimnāzijas – 23 darbi, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – 22 darbi, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas – 16 darbi, Jelgavas 4. vidusskolas – 4 darbi, Jelgavas 6. vidusskolas – 4 darbi, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas – 1 darbs un Jelgavas 5. vidusskolas – 1 darbs.

Konference sākās ar skolēnu darbu prezentāciju sekcijās. Skolēni prezentēja 29 darbus humanitāro zinātņu cikla sekcijās, 15 darbus sociālo zinātņu cikla sekcijās un 27 darbus dabaszinātņu cikla sekcijās.

Vislielākā darbu pārstāvniecība bija ekonomikas un zemes zinātnes sekcijā - 8 darbi, psiholoģijas sekcijā - 7 darbi, latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijā- 5 darbi un vēstures sekcijā – 5 darbi.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 47 žūrijas komisijas eksperti. Konferences dienā 11 ekspertu komisijās žūrija izvērtēja darbus un skolēnu darbu prezentācijas. Labākie 43 darbi tika izvirzīti dalībai Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas 27. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Konferences svinīgo noslēgumu atklāja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska, skolēnus uzrunāja ar sasniegtajiem panākumiem sveica Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā Aigars Rublis un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Augstākos rezultātus Zemgales reģionālajā konferencē un valsts mērogā vēlēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna.

Muzikālu sveicienu ar laba vēlējumiem skolēniem un pedagogiem sniedza grupa „Tirkizband” un Jelgavas jauniešu Popkoris.

Galerija

17. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Atgriezties