Aicina piedāvāt darba iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) līdz 27. martam aicina darba devējus pieteikt darba vietas 9., 10. un 11. klašu skolēnu vasaras nodarbinātībai. Pieteikt darba vietas var komersanti, valsts un pašvaldības iestādes, biedrības. Skolēni vasaras brīvlaikā varēs strādāt sešas stundas dienā trīs nedēļas mēnesī. Vasaras nodarbinātības mērķis ir veicināt izglītojamo īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansētās darba vietās, radīt iespēju izglītojamajiem iegūt darba pieredzi, apgūstot nepieciešamās darba prasmes un iemaņas, veidot izpratni par profesijām, veicināt karjeras attīstību un prasmi darba tiesisko attiecību nodibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.

Darba devējiem pašvaldība nodrošinās finansējumu darba samaksai izglītojamajam pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu) un kompensācijas izmaksai par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Finansējumā netiek iekļauti ar nodarbinātību saistītie transporta izdevumi.

Darba vietu piedāvājumu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot elektroniski uz e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv vai birojs@zrkac.jelgava.lv, kā arī to var sūtīt pa pastu uz adresi: Svētes iela 33, Jelgava, LV – 3001, uz aploksnes norādot “Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā”, vai iesniegt klātienē ZRAKC, Svētes ielā 33, Jelgavā (Klientu apkalpošanas birojā, 1.stāvā).

Piedāvātās darba dēvēju vakances tiks apkopotas un publicētas 29. martā www.zrkac.lv. No 29. marta līdz 17. aprīlim skolēni varēs pieteikties izsludinātajām darba vietām, iesniedzot pieteikumu, CV (Curriculum Vitae), motivācijas un plānotās karjeras attīstības aprakstu.

 

Atgriezties