Seminārs "Atbalsts sākumskolas pedagogiem darbā ar dažādiem izglītojamajiem"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: A. Stāvause, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: sākumskolas pedagogi

Atgriezties