Zemgales reģiona jaunieši tiekas forumā par Skolēnu pašpārvalžu darbu

2013. gada 4. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums. Tajā par skolēnu pašpārvažu nozīmi un to darba efektivitātes veicināšanu sprieda jaunieši un skolotāji no 38 Zemgales reģiona skolām.

Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs.

Pasākuma ievadā, paralēli dalībnieku reģistrācijai, katras skolas pārstāvji ZRKAC gaiteņos izstādīja savas skolas pašpārvaldi reklamējošu posterprezentāciju, kura tika sagatavota kā mājasdarbs pirms foruma.

Pasākumu atklājot, ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna vēlēja foruma jauniešiem un pedagogiem sekmīgu un veiksmīgu Jauno gadu un uzteica dalībnieku lielo atsaucību. Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa vēlēja dalībniekiem, lai forumā gūtās zināšanas palīdzētu izvērtēt darbu, ko skolēnu pašpārvaldes jau veic skolās un sniegtu iespēju pašpārvaldēm palīdzēt skolām pārmaiņu un reformu laikā, kurā dzīvojam. A. Bērziņa pateicās pasākuma organizatoriem Jelgavā un pauda savu pārliecību par pasākuma kvalitāti sakot: „Mums, Valsts izglītības satura centram ir vienmēr paticis sadarboties un braukt šeit uz Jelgavu, jo zinām, ka viss tiek padarīts un jums tiek dots pats labākais.” Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza vēlēja foruma dalībniekiem iegūt jaunas zināšanas un jaunus kontaktus, kurus jaunieši varētu izmantot, lai kopīgi veiktu lielus darbus.

Rīta cēlienā jaunieši līdzdarbojās radošās darbnīcās „Domājam kopīgi”, kurās mācījās un diskutēja par skolēnu pašpārvaldes misiju, skolēnu pašpārvaldes sadarbības modelii, skolēnu pašpārvaldes lomu skolas ārējā tēla veidošanā, skolēnu pašpārvaldes devumu pašvaldībai, par to, kā uzrunāt un piesaistīt skolēnus Skolēnu pašpārvaldes darbā un par lietišķo etiķeti kā vienu no panākumu atslēgām. Pēcpusdienas radošo darbnīcu blokā ar nosaukumu „Izčekojam labāko” tika aptvertas tādas tēmas kā: komandas saliedēšana, līdera lomu tajā, finanšu piesaiste, pasākumu scenārijs, pasākumi skolā, komunikācija, informācijas aprite sociālajos tīklos un medijos. Radošās darbnīcas vadīja aktīvi un veiksmīgi jaunieši, ar pieredzi skolēnu pašpārvalžu darbā, publisko pasākumu marketinga un sabiedriko attiecību speciālisti, teātra režisori, jaunatnes lietu speciālisti, universitātes mācībspēki un citu jomu pārstāvji.

Skolēnu pašpārvalžu pedagogi - konsultanti foruma laikā piedalījās semināros „Skolas tēla veidošana” un „Skolēnu pašpārvaldes misija”.

Noslēgumā visi foruma dalībnieki piedalījās radošajā darbnīcā „Līmējam kopā!”, kuras laikā tika paziņoti laureāti kategorijās: „Labākā posterprezentācijas ideja” un „Labākais posterprezentācijas noformējums”. Laureāti tika noteikti dienas gaitā apkopojot dalībnieku balsojumus.

Uz atvadām īsu koncertu jauniešiem veltīja grupa „Tirkizband”, un par stresa mazināšanu publiskās runas laikā atraktīvi stāstīja TV un YouTube seja Renārs Zeltiņš.

Forumu organizēja ZRKAC sadarbībā ar VISC un ZRKAC jauniešu atbalsta grupu „Jaunie līderi”. Forumu atbalstīja Jelgavas pilsētas dome.

Galerija

Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums
Atgriezties