Projekta partneru noslēguma sanāksme

Tā kā Nordplus projekts "Zaļās prasmes zaļākai dzīvei" (Nr. NPAD-2021/10011) ir nonācis līdz pēdējam īstenošanas posmam, partneri tikās savā pēdējā sanāksmē 2023. gada 18.-20. janvārī Palangā.

Sanāksmes galvenie jautājumi bija apspriest pilotēšanas rezultātus un nepieciešamos uzlabojumus mācību materiāliem un mācību programmai, kā arī iepazīties ar partneru izstrādātajiem labās prakses piemēriem un izvērtēt to atbilstību noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un pieņemt vienotu pieeju labās prakses stāstu izstrādei. Tā kā projekts tuvojas noslēgumam, partneri apsprieda  nobeiguma ziņojuma sagatavošanu un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus.

Partneri iepazīstināja kolēģus ar programmas un izstrādāto metodisko materiālu aprobācijas  procesu, rezultātiem un gūtajiem ierosinājumiem uzlabojumiem.

Visi partneri ziņoja, ka programmas īstenošanas process tika virzīts uz praktisku darbošanos,  nododot informāciju par zaļajām prasmēm ar praktisku darbību palīdzību. Iesaistītie partneri atzina, ka iekļautās tēmas ir ļoti aktuālas un nepieciešamas, bet kursu īstenošanas pieejai jābūt pēc iespējas praktiskākai - ar darbnīcām, meistarklasēm, mācību ekskursijām uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, utt. Partneri arī uzsvēra, ka pieaugušo izglītotāji vēlētos redzēt praktiskus skolotāju darba piemērus vai videomateriālus no uzņēmumiem ar zaļo prasmju attīstības piemēriem. Kā risinājums šim pieprasījumam būs partneru sagatavotie labās prakses piemēri un projekta blogā tiks iekļauta sadaļa: papildus resursi, kurā tiks apkopoti izglītojoši un informatīvi materiāli no citām iestādēm.  

Partneri prezentēja savus labās prakses piemērus, un dalībnieki vērtēja, kā materiāls atbilst iepriekšējā projekta sanāksmē noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Tika apspriesti un pārbaudīti kopējie dizaina elementi (projekta logotips, nosaukums, atsauce uz mūziku u. c.). Labās prakses stāsti ir izveidoti kā video stāsti un arī tiks publicēti projekta blogā.

Tika apspriests projekta rezultātu status quo. Mācību materiālu izstrāde ir noslēguma posmā - tie būs 4 valodās un pieejami projekta blogā un partneru tīmekļa vietnēs. Igaunijas partneri jau ir publicējuši materiālu skolu e-mācību platformā, un to izmanto skolas skolotāji pēc vajadzības iekālujot savu mācību priekšmetu satura apguvē. Partneri apsprieda projekta blogu, kā organizēt materiālu visās 4 valodās un kādus materiālus apkopots sadalaļā “Papildus resursi”.

 

Galerija

Nordplus projekta "Zaļās prasmes zaļākai dzīvei" partneru noslēguma sanāksme
Atgriezties