Pedagogiem iespēja piedalīties starptautiskā konkursā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru aicina pirmsskolas, sākumskolas, kā arī dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, astronomijas, inženierzinātņu un datorikas skolotājus pieteikt savas idejas un mācību metodes nacionālajam atlases konkursam “Zinātne uz skatuves – Latvija”. Nacionālā konkursa laureāti iegūs tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā dabaszinātņu skolotāju festivālā, kas notiks 2024.gada augustā Turku (Somijā). Savas radošās idejas, kā zinātni padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā, lūgums sūtīt līdz 2023. gada 15. jūnijam, rakstot e-pastu: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv. Iepazīties ar konkursa nolikumu un lejuplādēt pieteikuma veidlapu iespējams šeit.

Radošāko ideju autori tiks aicināti savas idejas prezentēt klātienē – 2023.gada 9.septembrī Tehnikas un inovāciju festivālā “Mehatrons”, kas notiks Jelgavā Pasta salā.

Iesniegtajai konkursa idejai jābalstās izzinošas un pētnieciskas darbības veicināšanā, atbilstoši kādai no piedāvātajām tēmām. Šogad organizatori izvirzījuši septiņas tēmas.

  • Zinātne vismazākajiem (pirmsskolas un sākumskolas skolēniem līdz 10 gadu vecumam);
  • Ilgtspējīgas attīstības mērķi izglītībā (veicina ANO ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu sasniegšanu),
  • Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos (programmēšanas, digitālo rīku, IKT, lielo datu, virtuālās realitātes, u.c. jautājumu apguve),
  • Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē (vērsti uz sabiedrības daudzveidīgajām vajadzībām, piemēram, parāda mācību metožu daudzveidību un to izmantošanu talantīgo skolēnu vajadzībām, iekļaujošajai izglītībai, jaunāko un vecāko klašu skolēnu sadarbībai, utt.);
  • STEAM (apvieno zinātnes aspektu mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi), zemu izmaksu eksperimenti dabaszinātņu mācīšanā (var īstenot bez papildus izmaksām);
  • STEM topošajiem skolotājiem (izstrādājuši studenti- topošie pedagogi);
  • Partnerības projekti (izstrādāti un īstenoti, sadarbojoties dažādu valstu skolotājiem, no kuriem vismaz viens skolotājs ir piedalījies iepriekšējā Eiropas Dabaszinātņu festivālā).

 

Atgriezties