Kursi pedagogiem "Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā"

Zemgales reģiona kompetenču centrs piedāvā vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogiem, ka arī pedagogu palīgiem kursus „Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (6 st.), kas notiks 31.01.2023. pl.15.00 – 19.30 tiešsaistē Zoom platformā.

Straujā digitalizācija mūsdienās ir veicinājusi radikālas pārmaiņas sabiedrībā, transformējot sociālās attiecības, starppersonu komunikāciju un īpaši audzināšanu. Programmā tiek analizētas jaunāko paaudžu specifiskās iezīmes, personības attīstības vajadzības un iespējamie riski, kā arī sadarbības iespējas. Pedagogi pilnveido izpratni par mūsdienīgas audzināšanas mērķi, īpatnībām un stiliem, apgūst digitālā laikmeta prasībām atbilstošus audzināšanas paņēmienus.

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Maksa par kursiem vienam dalībniekam EUR 21.00.  

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/qd5t

Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv vai zvanot 63012153

 

Atgriezties