Ukrainas civiliedzīvotāji apgūst latviešu valodu un kārto valsts valodas eksāmenu

No šī gada 13. jūnija līdz 15. decembrim Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Ukrainas civiliedzīvotāji apguva latviešu valodas pamatus Sabiedrības integrācijas fonda valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros. Tika nokomplektētas septiņas grupas ar 15 dalībniekiem katrā, kopumā 105 dalībniekiem apgūstot latviešu valodu. Vienas grupas dalībniekiem mācību process tika organizēts attālināti, pārējo sešu grupu apmācība notika klātienē – ZRKAC. Kursu dalībniekiem bija iespēja piedalīties bezmaksas latviešu valodas mācībās 120 stundu apjomā, iegūstot apliecinājumu A1 valodas prasmes apguves pakāpei.

Mācību laikā ukraiņi apguva latviešu sarunvalodas pamatus, lai varētu sazināties vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, uzturētu dialogu, spētu iegūt nepieciešamo informāciju valsts un pašvaldību institūcijās.

Valoda ir cieši saistīta ar valsti un kultūru, kur tā tiek lietota, tāpēc izpratnes veidošanai un redzesloka paplašināšanai dalībnieki kursu ietvaros devās ekskursijās uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni – Jelgavas reģionālo tūrisma centru, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, kā arī izstaigāja Jelgavas vecpilsētas kvartālu. Praktisko mācību laikā kursanti uzzināja par Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona vēsturi un kultūras veidošanos. Gūtā pieredze palīdzēja labāk izprast sociālkulturālo kontekstu un ļāva saskatīt kopīgās vēsturiskās paralēles.

Pēc kursu beigšanas 40 dalībnieki izteica vēlmi kārtot valsts valodas prasmes atestācijas eksāmenu profesionālo un amata pienākumu veikšanai un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Jāatzīmē, ka valodas prasmes straujāks progress bija tiem kursu dalībniekiem, kuri latviešu valodu aktīvi lietoja arī ikdienā – darba vidē. Tas pierāda, ka apmeklējot kursos un vienlaicīgi trenējot valodas lietojumu ikdienā, iemācīties runāt latviski saziņas pamatlīmenī var pat 3 – 4 mēnešos. Sasniegts labs rezultāts un ZRKAC novēl kursu beidzējiem, kas kļuvuši teju par draugiem, veiksmi un izturību arī turpmāk.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild JVPPII “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

 

Galerija

Ukrainas civiliedzīvotāju apmācība (13. jūnijs līdz 15. decembris; 2022.gads)
Atgriezties