Seminārs "Pētniecisko prasmju attīstīšana dabaszinātņu stundās"

30. novembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika seminārs "Pētniecisko prasmju attīstīšana dabaszinātņu stundās".  Sākumskolas jomas vadītāja Elīna Sproģe uzsvēra, ka mūsdienās informācijas apjoms ir liels, mainās un papildinās tik strauji, ka nav iespējams iemācīt skolēnam visu. Tas pat nav vajadzīgs, jo zinātnē nepārtraukti tiek izdarīti jauni atklājumi. Svarīgi palīdzēt skolēnam attīstīt pētniecisko prasmi, lai, balstoties uz esošajām zināšanām un prasmēm, savas dzīves gaitā nepārtraukti spētu un sekotu līdzi jaunākajiem atklājumiem un prastu iemācīties (atklāt) visu sev dzīvē nepieciešamo.

E. Sproģe atzīmēja, ka pētnieciskās prasmes aktualizācija mācību procesā ir daudzu izglītības iestāžu primārais mērķis. Par mācību procesa uzdevumu kļūst nevis iegūto zināšanu daudzums, bet gan prasme tās lietot pazīstamās un jaunās situācijās gan skolā, gan ikdienas dzīvē.

Sākumskolas dabaszinātņu skolotāji diskutēja un praktiski izmēģināja metodes un pieejas, kā attīstīt skolēnu interesi un prasmes veikt pētniecisko darbu. Pedagogi aktualizēja, ka skolēnu pētniecība ir daudzšķautnaina, ietver sevī vairākus komponentus, taču vairākumā gadījumu, pētniecisko prasmi saprot kā domāšanas  prasmi un praktiskā darba iemaņas, kas skolēniem palīdz veikt novērojumus,
izvirzīt  pieņēmumus, izplānot un veikt pētījumus, interpretēt pētījumu rezultātus, izdarīt  secinājumus un izskaidrot savu darbu citiem.

Skolotāji praktiski izmēģināja vairākas aktivitātes no Eiropas dabaszinātņu skolotāju izstrādāta metodiskā  materiāla "Lilu māja" un diskutēja, kā šīs aktivitātes integrēt skolas mācību programmā. 

"Zinātne uz skatuves- Latvija" koordinatore Skaidrīte Bukbārde prezentēja Eiropas skolotāju izstrādāto metodisko materiālu "Mēness laternā un ausu sildītāji". Materiāls ir iztulkots latviešu valodā un pieejams skolotājiem tiešsaistē. Katrs semināra dalībnieks saņēma drukātu grāmatas eksemplāru.

Skolotāji tika iepazīstināti ar nacionālā dabaszinību skolotāju konkursa "Zinātne uz skatuves" nolikumu, tēmām un konkursa norisi. 

Konkursā, kas notiks 2023. gada 9. septembrī tiks veikta dalībnieku atlase Eiropas dabaszinību skolotāju festivālam, kas notiks 2024. gada augustā Somijā, Turku pilsētā.

 

Galerija

Seminārs "Pētniecisko prasmju attīstīšana dabbaszinātņu stundās"
Atgriezties