Seminārs „Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konferences - konkursa organizēšana”

2013. gada 10. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārs Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu koordinatoriem.

Seminārā dalībnieki iepazinās ar Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču - konkursu rezultātiem Zemgales reģionā un Valstī no 2010. gada līdz 2012. gadam.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore Anita Aizsila klātesošos iepazīstināja ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu strukturālo analīzi.

Semināra dalībnieki uzklausīja Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa sociālo zinātņu, veselības zinātnes, informātikas un pedagoģijas sekciju ekspertu komisiju vadītāju rekomendācijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā.

Zemgales reģiona koordinatori iepazinās ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un prezentāciju ievietošanas nosacījumiem e - vidē.

Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences konkursa koordinatori apsprieda konferences norises plānu.

Atgriezties