Matemātikas jomas skolotāju sanāksme "Optimālā līmeņa matemātikas kurss"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: M. Jirgensone

Dalībnieki: optimālā līmeņa matemātikas kursa skolotāji

Atgriezties