Tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: N. A. Poga, U. Pekša

Dalībnieki: tehnoloģiju jomas skolotāji

Atgriezties