Matemātikas jomas skolotāju sanāksme "Augstākā līmeņa matemātikas kurss"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: M. Jirgensone

Dalībnieki: augstākā līmeņa matemātikas kursa skolotāji

Atgriezties