Bezmaksas apmācību iespējas strādājošajiem un pašnodarbinātām personām (bez vecuma ierobežojuma)

Aicinām visus strādājošos un pašnodarbinātas personas izmantot iespēju pilnveidot savas ANGĻU valodas un VALSTS (LATVIEŠU) valodas prasmes, ja tas nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai.

Mācības notiek, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarba riskam pakļauto personu apmācību iespējas (mūžizglītība) ar kuponu metodi ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros.

Dalība kursos ir bezmaksas (100% projekta finansējums).

Izvēlaties sev vēlamo programmu:

LATVIEŠU valoda:

 • pamata līmeņa 2. pakāpe (A2), 120 mācību stundas;
 • vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1), 120 mācību stundas;
 • vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120 mācību stundas;
 • augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120 mācību stundas;
 • augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2), 120 mācību stundas.

ANGĻU valoda:

 • bez priekšzināšanām, 150 mācību stundas;
 • ar priekšzināšanām (Elementary), 100 mācību stundas;
 • ar priekšzināšanām (Lower Intermediate), 100 mācību stundas;
 • ar priekšzināšanām (Intermediate), 100 mācību stundas;
 • ar priekšzināšanām (Higher Intermediate), 100 mācību stundas.

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu* nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

*Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Sīkāka informācija šeit:  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pieteikties šeit: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)

Vairāk informācija: 26602618, 29222737 vai e-pastā: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties