Valodu (svešvaloda) jomas sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Lokmane-Šabovica

Dalībnieki: izglītības iestāžu svešvalodu jomas vadītāji

Atgriezties