Dažādas prasmes, ko attīstīt dabaszinātņu mācību priekšmetos

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Daģis

Dalībnieki: dabaszinātņu jomas pedagogi

Atgriezties