Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: valstspilsētas mācību jomu vadītāji

Atgriezties