Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme "Kultūras mantojuma saikne ar mācību vidi"

Vieta: Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
Atbildīgais: L. Vēvere, E. Lukjanska

Dalībnieki: kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas pedagogi

Atgriezties